ROSEN-KEHOTERAPIA

Rosen-menetelmä on saanut nimensä kehittäjänsä saksalais-amerikkalaisen fysioterapeutin Marion Rosenin (1914-2012) mukaan. Rosen-hoidossa käsitellään jännittyneitä lihaksia pehmeästi, mutta tuntuvasti. Terapeutin läsnäolevan kosketuksen avulla ihminen voi alkaa tiedostaa kehonsa jännityksiä, sisäisiä aistimuksia ja tapaansa hengittää. Kehotietoisuuden ja rentouden lisääntyessä elämän varrella koettuihin tapahtumiin liittyvät tunteet, asenteet ja merkitykset alkavat tiedostua. Ajan kuluessa voimavarat lisääntyvät ja syntyy mahdollisuus uusien valintojen tekemiseen.

"Tässä menetelmässä on kyse muuttumisesta ihmisestä, joka luulemme olevamme, ihmiseksi kuka todella olemme." -Marion Rosen

”Tässä menetelmässä on kyse muuttumisesta ihmisestä, joka luulemme olevamme, ihmiseksi kuka todella olemme.” -Marion Rosen

Noin tunnin mittainen Rosen-hoito tapahtuu hoitopöydällä. Terapeutti tutkii ja tunnustelee asiakkaan kehoa, nivelten liikkuvuutta, lihasten jännitystä ja hengityksen liikettä, kertoen samalla havainnoistaan. Terapeutin hyväksyvä kosketus ja läsnäolo luovat turvallisen tilan, jossa yhdessä asiakkaan kanssa havaintoja tehden tutustutaan hänen tapaansa asutta omaa kehoaan. Omien tunteiden, tuntemusten ja oivallusten ääneen puhuminen vahvistavat tiedostamista.

Tavoitteena ei niinkään ole muokata tai parantaa, vaan auttaa ihmistä tunnistamaan tämän hetkistä kehon tilaa, jännitystä, kipua, liikkuvuutta, pidättelyä ja tunnetiloja. Tämän jälkeen on mahdollista alkaa rentoutua tai tulla tietoiseksi myös siitä kuinka jännitys tukee ja auttaa vaikkapa haastavassa elämäntilanteessa. Kehonkuvan eheytyessä läsnäolon taito sekä tietoisuus itsestä ja tavasta olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa syvenee.

Kosketettaessa erittyy oksitosiini-hormonia, joka lisää stressinsietokykyä ja rauhoittaa kehoa ja mieltä. Sen ansiosta verenpaine voi laskea, ruuansulatus vilkastua, hermoston, sydämen ja keuhkojen toiminnat rauhoittua, vastustuskyky vahvistua, mieli tasaantua, keskittymiskyky sekä tietoisuus itsestä ja omasta sisimmästä lisääntyä.

Rosen-hoito sopii, jos • kärsit erilaisista kehon jännityksistä tai kivuista, esim. päänsärky, vatsavaivat, niska-hartiakivut • haluat rentoutua • etsit yhteyttä tunteisiisi • haluat löytää uusia voimavaroja ja mahdollisuuksia ilmaista itseäsi • haluat lisätä itsetuntemustasi – sekä mielen että kehon • olet stressaantunut tai väsynyt tietämättä miksi • käytät kehoasi itseilmaisuun, esim. tanssijat, näyttelijät, laulajat • käyt psykoterapiassa.

Rosen-menetelmä sopii erinomaisesti ammatillisen kasvun työvälineeksi sosiaali- ja terveysalan ammattiauttajille sekä opetus- ja kasvatustyötä tekeville. Oman kehotietoisuuden kehittäminen auttaa tiedostamaan ja ymmärtämään sekä omia että asiakkaiden psykofyysisiä prosesseja. ”Et voi viedä potilasta pidemmälle kuin missä itse olet omassa kehotietoisuudessasi” – Jacques Dropsy.

Rosen-hoito ei sovi • vakavaa psyykkistä sairautta potevalle voimakkaita psyyken lääkkeitä käyttävälle henkilölle. Voimakkaat psyyken lääkkeet ovat esteenä yhteyden saamiseen omaan kehoon ja omaan itseen ja tällöin henkilö myös tarvitsee fyysisiä suojamekanismejaan • päihde- tai huumeriippuvuuksista kärsiville. Kun riippuvuus on katkaistu, Rosen-kehoterapia voi toimia yhtenä eheyttäjänä • lapsille, sillä he ovat vasta luomassa omia psyykkisiä ja fyysisiä suojamekanismejaan ja tarvitsevat kehityksessään fyysisten lihasjännitysten tukea.